Tất cả danh mục

Mở link khác
0Giỏ hàng: 0 SP
0 Sản phẩm trong giỏ hàng

Ấm trà tử sa

 • grid
 • list
 • Mới
  549,000 đ/bộ

  Mã: SP0275

  Tình trạng: Còn hàng

 • Mới
  549,000 đ/bộ

  Mã: SP0274

  Tình trạng: Còn hàng

 • Mới
  549,000 đ/bộ

  Mã: SP0273

  Tình trạng: Còn hàng

 • Mới
  549,000 đ/bộ

  Mã: SP0272

  Tình trạng: Còn hàng

 • Mới
  549,000 đ/bộ

  Mã: SP0271

  Tình trạng: Còn hàng

 • Mới
  549,000 đ/bộ

  Mã: SP0270

  Tình trạng: Còn hàng

 • Mới
  549,000 đ/bộ

  Mã: SP0269

  Tình trạng: Còn hàng

 • Mới
  549,000 đ/bộ

  Mã: SP0268

  Tình trạng: Còn hàng

 • Mới
  549,000 đ/bộ

  Mã: SP0267

  Tình trạng: Còn hàng

 • Mới
  549,000 đ/bộ

  Mã: SP0266

  Tình trạng: Còn hàng

 • Mới
  549,000 đ/bộ

  Mã: SP0265

  Tình trạng: Còn hàng

 • 549,000 đ/bộ

  Mã: SP0264

  Tình trạng: Còn hàng

 • Mới
  350,000 đ/bộ

  Mã: SP0263

  Tình trạng: Còn hàng

 • Bộ ấm trà tử sa ganh bẹt to
  - 10%
  Bộ ấm trà tử sa ganh bẹt to
  315,000 đ/bộ 350,000

  Mã: SP0072

  Tình trạng: Còn hàng

  - 1 ấm: H 8cm, ĐK to nhất 11,5cm - 6 chén: H 3cm, ĐK 6cm - 1 đĩa kê ấm: ĐK 10cm - 6 đĩa kê chén: ĐK 9cm
 • Bộ ấm trà tử sa ganh tròn to
  - 10%
  Bộ ấm trà tử sa ganh tròn to
  315,000 đ/bộ 350,000

  Mã: SP0070

  Tình trạng: Còn hàng

 • Bộ ấm trà tử sa trúc đào nhỏ
  - 12%
  Bộ ấm trà tử sa trúc đào nhỏ
  220,000 đ/bộ 250,000

  Mã: SP0069

  Tình trạng: Còn hàng

  - 1 ấm: H 6,5cm, ĐK to nhất 10cm - 6 chén: H 3cm, ĐK 4,5cm - 1 đĩa kê ấm: ĐK 10cm - 6 đĩa kê chén: ĐK 9cm
 • Bộ ấm trà tử sa trống to
  - 10%
  Bộ ấm trà tử sa trống to
  315,000 đ/bộ 350,000

  Mã: SP0068

  Tình trạng: Còn hàng

  - 1 ấm: H 8,5cm, ĐK to nhất 10,5cm - 6 chén: H 3cm, ĐK 6cm - 1 đĩa kê ấm: ĐK 10cm - 6 đĩa kê chén: ĐK 9cm
 • Bộ ấm trà tử sa thống to
  - 10%
  Bộ ấm trà tử sa thống to
  315,000 đ/bộ 350,000

  Mã: SP0067

  Tình trạng: Còn hàng

  - 1 ấm: H 9,5cm, ĐK to nhất 10,5cm - 6 chén: H 3cm, ĐK 6cm - 1 đĩa kê ấm: ĐK 10cm - 6 đĩa kê chén: ĐK 9cm
 • Bộ ấm trà tử sa quai ngang to
  - 10%
  Bộ ấm trà tử sa quai ngang to
  315,000 đ/bộ 350,000

  Mã: SP0066

  Tình trạng: Còn hàng

  - 1 ấm: H 9,5cm, ĐK to nhất 10,5cm - 6 chén: H 3cm, ĐK 6cm - 1 đĩa kê ấm: ĐK 10cm - 6 đĩa kê chén: ĐK 9cm
 • Bộ ấm trà tử sa nhật nhỏ
  - 12%
  Bộ ấm trà tử sa nhật nhỏ
  220,000 đ/bộ 250,000

  Mã: SP0065

  Tình trạng: Còn hàng

  - 1 ấm: H 7,5cm, ĐK to nhất 8,5cm - 6 chén: H 3cm, ĐK 4,5cm - 1 đĩa kê ấm: ĐK 10cm - 6 đĩa kê chén: ĐK 9cm
 • Bộ ấm trà tử sa rồng nhỏ
  - 12%
  Bộ ấm trà tử sa rồng nhỏ
  220,000 đ/bộ 250,000

  Mã: SP0064

  Tình trạng: Còn hàng

  - 1 ấm: H 8cm, ĐK to nhất 8,5cm - 6 chén: H 3cm, ĐK 4,5cm - 1 đĩa kê ấm: ĐK 10cm - 6 đĩa kê chén: ĐK 9cm
 • Bộ ấm trà tử sa quai ngang nhỏ
  Mới - 12%
  Bộ ấm trà tử sa quai ngang nhỏ
  220,000 đ/bộ 250,000

  Mã: SP0063

  Tình trạng: Còn hàng

  - 1 ấm: H 8cm, ĐK to nhất 8,5cm - 6 chén: H 3cm, ĐK 4,5cm - 1 đĩa kê ấm: ĐK 10cm - 6 đĩa kê chén: ĐK 9cm
 • Bộ ấm trà tử sa tiêu anh
  Mới - 10%
  Bộ ấm trà tử sa tiêu anh
  315,000 đ/bộ 350,000

  Mã: SP0062

  Tình trạng: Còn hàng

  - 1 ấm: H10cm, ĐK to nhất 11cm, ĐK miệng ấm 7cm - 6 chén: H3,5cm, ĐK 5cm - 1 đĩa kê ấm: ĐK 10cm - 6 đĩa kê chén: ĐK 9cm

Trang 1    23 Sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Bán hàng Online (kinh doanh)

Sản phẩm tiêu biểu

Scroll